Авлигатай Тэмцэх Газраас Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хураангуйлан гаргажээ.

 

МАН-аас 2017 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшиж буй М.Энхболдын хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг

 

Мэдүүлэг гаргагчийн нийт орлого:

- 91.138.900 төгрөг

Мэдүүлэг гаргагчийн гэр бүлийн гишүүдийн нийт орлого:

- 117.987.300 төгрөг

Мал аж ахуй:

Хурдан удмын адуу- 60

Адуу- 300

Нийт 900.000.000 төгрөг

Хадгаламж, бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл:

- 483.865.500 төгрөг

Компани, нөхөрлөл, хоршоонд оруулсан хөрөнгө оруулалт:

1. Говь ХК

2. Зоос гоёл ХК

3. Авто импекс ХК

4. Зоос банк ХК

5. Женко тур бюро ХК

6. Эрдэнэс Тавантолгой ХК

7. Технологийн дээд сургууль

АН-аас 2017 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшиж буй Х.Баттулгын хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг

 

Мэдүүлэг гаргагчийн нийт орлого:

- 130.106.200 төгрөг

Мэдүүлэг гаргагчийн гэр бүлийн гишүүдийн нийт орлого:

- 31.200.000 төгрөг

Мал аж ахуй:

Адуу- 1

Нийт 12.000.000 төгрөг

Хадгаламж, бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл:

- 4.728.400 төгрөг

Компани, нөхөрлөл, хоршоонд оруулсан хөрөнгө оруулалт:

1. Мах- Импекс ХК

2. Женко тур бюро ХК

3. Талх чихэр ХК

4. Баянгол зочид буудал ХК

5. Женко тур бюро ХК

6. Женко тур бюро ХК

7. Баялгийн хувь ХК

8. ХИД ХК

9. Вебсофт ХХК

10. Ай номадик ХХК

11. Өүпэнспейнс ХХК

12. Баян- Игрийт ХХК

13. Их Монгол Чага Интернэшнл ХХК

14. Наранбаянбүрд Хоршоо

15. Эрдэнэс Тавантолгой ХК

16. Түмэнхишигтэн ХХК

17. Монголын Ардчилсан Холбоо

18. Монголын Жүдо бөхийн Холбоо

19. Монголын Жүдо бөхийн ордон сан

20. Их Майдар сан

21. Ардчилал сонин

22. Ардчилал сан

23. Монголын Жүдо бөхийн Академи

24. Монголын малчдын холбоо

25. ОУ-ын Жүдо бөхийн холбооны бодлого зохицуулах зөвлөл

26. Монголын Бодибилдинг, фитнесийн нэгдсэн холбоо

МАХН-аас 2017 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшиж буй С.Ганбаатарын хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг

 

Мэдүүлэг гаргагчийн нийт орлого:

- 22.899.500 төгрөг

Мэдүүлэг гаргагчийн гэр бүлийн гишүүдийн нийт орлого:

- 105.200.000 төгрөг

Мал аж ахуй:

Хонь- 60

Адуу- 2

Үхэр- 47

Нийт 35.000.000 төгрөг

Хадгаламж, бэлэн мөнгө, дансны үлдэгдэл:

- 36.435.600 төгрөг

Компани, нөхөрлөл, хоршоонд оруулсан хөрөнгө оруулалт:

1. Баршим ХХК

2. Баршим ХХК