#Эвтэй_Монгол_Ялна

Монголчууд Төрийн тэргүүнээ сонгоход хоёр хоног үлдлээ
#Бид бие биетэйгээ биш #Хямрал
#Хүндрэлтэйгээ тэмцэж ялах ёстой
#Эвтэй_Монгол_Ялна
#Сонгуульдаа_Идэвхтэй_Оролцоорой