СЭЛЭНГЭ, ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН НУТАГТ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ОЛБОРЛОЛТ ЯВУУЛЖ БАЙГАА АЖ АХУЙ НЭГЖҮҮДЭД ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

IMG_7699Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдаанаар гол мөрнийг бохирдуулж, байгаль орчинд хохирол учруулж ашигт малтмалын олборлолт хийж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд шалгалт явуулж зөрчлийг таслан зогсоож холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг салбарын сайд, мэргэжлийн хяналтын байгууллагад үүрэг болгосон. Үүний дагуу БОАЖ-ын сайд, Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын дарга нар удирдамж гарган БОАЖЯ, ЦЕГ, МХЕГ, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын хамтарсан ажлын хэсэг Дархан-Уул аймгийн Шарын гол, Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр, Ерөө сумдын нутагт ажиллаа. Ажлын хэсэг эдгээр сумдын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 30 гаруй иргэн, ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй 10 орчим аж ахуйн нэгж, Бичил уурхайн 20 орчим нөхөрлөлд шалгалт хийж холбогдох зөрчлийг илрүүлэв. Шалгалтаар ойн сан, усны савын хамгаалалтын бүсэд үйл ажиллагаа явуулж гол горхи бохирдуулах, хяналт шалгалт эхэлсэнтэй холбогдуулан зугтах, техник тоног төхөөрөмжөө нуух, бичиг баримтын бүрдэл дутуу зэрэг нийтлэг зөрчлүүд илэрч мэргэжлийн хяналтын байцаагч, ЦЕГ-ын мөрдөн байцаах албаны мөрдөгч нар холбогдох арга хэмжээг газар дээр нь авч хэрэгжүүллээ. Хуульд заасны дагуу арга хэмжээг газар дээр нь авч аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагааг зогсоох, техник тоног төхөөрөмжийг лацдаж хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлэх арга хэмжээг авлаа.

Шалгалтын явцад Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүд урт нэртэй хуулиар хориглосон талбайн хасалт хийлгэж нөөцийн тодотгол хийлгээгүй, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэж батлуулаагүй, байгаль орчныг хамгаалах менежментийн төлөвлөгөө батлуулаагүй зэрэг зөрчлийг  тогтоосон байна.  Мөн зарим аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх мэргэжлийн байгууллагын эрхийг цуцлах зэрэг саналыг боловсруулахаар ажиллаж байна гэлээ. Бичил уурхай эрхлэх асуудлаар Засгийн газрын 2017 оны 151 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх талаар анхаарч ажиллахыг сумдын Засаг дарга нарт үүрэг даалгавар БОАЖ-ын сайдаас хүргүүлэхээр болжээ.

Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын Бугант тосгонд гэхэд 100 гаруй нөхөрлөл, аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа явуулж  ашигт малтмалын олборлолт хийдэг байна. Эдгээрээс ганцхан аж ахуй нэгж ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй,  7 аж ахуйн нэгж бичиг баримтын бүрдэл дутуу байна. Харин нь үлдсэн тусгай зөвшөөрөлгүй, бичиг баримтын зөрчилтэй 70 орчим нь Бичил уурхай эрхэлдэг нөхөрлөл, 40 орчим нь хувиараа олборлолт хийдэг иргэд байдаг ажээ.