Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Эрдмийн Их сургуулийн докторант Mi Tingting “A Study of Translation Versions of the Diamond Sutra” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 10-р сарын 14-ний 14:00 цагт Эрдмийн ордны 1501 тоот өрөөнд болно.

ОЛОН УЛС СУДЛАЛ, УДИРДАХУЙН УХААНЫ ДОКТОРЫН

ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ